Polyfilla MDF Filler

  • Sværhedsgrad one stars difficultylevel
Print

Trin for trin

  • Sværhedsgradone stars difficultylevel
Fjern løst materiale fra underlaget.
1
Overfladen skal være ren og tør og fri for støv og fedt.
2
Ælt tuben godt igennem før brug.
3
Polyfilla MDF Filler påføres direkte fra tuben..
4
Påfør Polyfilla MDF Filler i huller og revner med en spartel.
5
Glat overfladen efter med en våd spartel.
6
Hullerog revner som er dybere end 1 cm. skal udfyldes i flere lag, med tilstrækkelig tørretid mellem lagene.
7
Lad spartelmassen tørre i 2 timmar. Slib herefter overfladen med fint slibepapir.
8
Efter brug rengøres og skylles værktøj med varmt vand.
9
Skal ved udendørs brug altid overmales med minimum 2 lag maling.
10
Må ikke opbevares eller anvendes under 5°C.
11