Væg og loft

För varje jobb, stort eller litet, har Polyfilla en lämplig produkt. Polyfilla visar vägen till rätt produkt för att fylla och laga sprickor och hål i väggar och tak. För specifika problem, såsom att ta bort tapeter eller lim, har Polyfilla också en lösning.